JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål: Mål nr 6715-16, HFD 2018 ref. 5

Fråga om livränteunderlag ska motsvara den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst vid den tidpunkt då denne uppfyller förutsättningarna för att få livränta eller vid den senare tidpunkt då livräntan, på grund av bestämmelser om preskription, kan börja betalas ut.

Tillhörande dokument