JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål: Mål nr 4967-16, Mål nr 4970-16

Att anhöriga till en vuxen funktionsnedsatt person arbetar som dennes personliga assistenter utesluter inte att ett behov av insatsen korttidsvistelse utanför hemmet kan finnas för att bereda de anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet.

Tillhörande dokument