JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål: Mål nr 4967-16, Mål nr 4970-16, HFD 2018 ref. 20

Att anhöriga till en vuxen funktionsnedsatt person arbetar som dennes personliga assistenter utesluter inte att ett behov av insatsen korttidsvistelse utanför hemmet kan finnas för att bereda de anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet.