JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skattemål: Mål nr 7238-17, HFD 2018 ref. 59

Avdrag för koncernbidrag som lämnas inför en koncernintern omstrukturering vilken leder till att koncernbidragsrätten mellan givare och mottagare upphör har inte ansetts kunna vägras med stöd av skatteflyktslagen. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Tillhörande dokument