JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skattemål: Mål nr 3544-16, HFD 2018 ref. 4

Fråga om hur det ska bedömas om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat den juridiska personens skatter eller avgifter och därför ska åläggas betalningsskyldighet enligt reglerna om företrädaransvar.

Tillhörande dokument