JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skattemål: Mål nr 1158-17, HFD 2018 ref. 19

Förutsättningarna för att bevilja expertskatt är inte uppfyllda när ersättningen för arbetet i Sverige överstiger två prisbasbelopp per månad de två första åren av anställningsperioden men inte för tiden därefter.

Tillhörande dokument