JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättsprövningar

Rättsprövningar

2018-12-21

Ansökan om rättsprövning; ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att lägga ut två rörledningar för transport av naturgas på kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon i Östersjön.

2018-12-20

Ansökan om rättsprövning gällande upphävande av strandskydd på fastigheten Hosaby 11:57 i Sölvesborgs kommun.

2018-12-20

Ansökan om rättsprövning angående fastställelse av vägplan för ombyggnad av väg 15, Olofströms kommun, Blekinge län.

2018-12-18

Rättsprövning; inrättande av naturreservat i Örebro län.

2018-12-11

Ansökan om rättsprövning gällande Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg E12 delen Röbäck-Norra länken, samt indragning av väg från allmänt underhåll, Umeå kommun, Västerbottens län.

2018-10-26

Ansökan om rättsprövning avseende vägplan för ombyggnad av väg 66 Östra Tandö - Bu.

2018-10-12

Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut i fråga om utvidgat strandskydd för Kronobergs län.

2018-10-09

Ansökan om rättsprövning gällande Trollbergets naturreservat, Ockelbo kommun.

2018-10-09

Ansökan om rättsprövning rörande fastställelse av järnvägsplan för Västlänken, Göteborgs och Mölndals kommuner.

2018-09-27

Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut 2017-04-26 rörande utvidgat strandskydd för Botkyrka kommun.

2018-09-14

Ansökan om rättsprövning i mål om upphävande av utvidgat strandskydd för Kalvön 1:1 i Värmdö kommun.

2018-06-26

I mål om rättsprövning har regeringens beslut om utvidgat strandskydd undanröjts eftersom reglerna om kungörelsedelgivning inte iakttagits.

2018-06-26

Rättsprövning rörande utvidgat strandskydd för Filipstads och Torsby kommuner.

2018-06-25

Rättsprövning, strandskydd.

2018-06-21

Rättsprövning i fråga om vattenskyddsområde för Vindelälvsåsen.

2018-06-08

Ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader vid mark- och miljödomstol i ett av domstolen till regeringen överlämnat mål om tillstånd att bedriva viss verksamhet ska inte prövas av regeringen utan av domstolen.

2018-04-30

Rättsprövning ang. strandskydd för Östhammars kommun avseende fastigheten Stora Höglycke 1:1 m.fl.

2018-03-14

Ansökan om rättsprövning ifråga om utvidgat strandskydd för Östra Göinge kommun.

2018-03-07

Rättsprövning avseende upphävande av bl.a. strandskydd i Gotlands kommun.

2018-02-23

Rättsprövning i fråga om utvidgat strandskydd för Upplands Väsby kommun.

2018-02-16

Rättsprövning gällande utvidgat strandskydd.

2018-02-15

Rättsprövning avseende statlig tillsyn över ett kommunalt beslut om bygglov.

2018-01-10

Rättsprövning avseende utvidgat strandskydd i Kalmar kommun.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Rättsprövningar

Vad är RSS?