JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål: Mål nr 4538-17, HFD 2018 ref. 23

Om en myndighet, i en fråga som ligger utanför myndighetens beslutskompetens, ger ett ställningstagande en sådan utformning att det får – eller är ägnat att få – faktiska verkningar för någon, uppkommer ett överklagbart beslut som efter överklagande ska undanröjas.

Tillhörande dokument