JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål: Mål nr 2091-17, HFD 2018 ref. 9

En beslutsmyndighets åtgärd att överlämna ett överklagande till överinstans och samtidigt ange att överklagandet har kommit in för sent innefattar inte ett ställningstagande att överklagandet har kommit in i rätt tid.

Tillhörande dokument