JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättsprövningar: Mål nr 2603-16

I mål om rättsprövning av ett beslut om utvidgat strandskydd har det ansetts att föreskrifterna om kungörelsedelgivning av en obestämd krets personer har iakttagits trots att flera sakägare i denna krets varit kända för myndigheten.

Tillhörande dokument