JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål: Mål nr 6054-15

Fråga om om rättspsykiatrisk vård är sådan vård som kan anses ha ordinerats av läkare enligt 34 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

Tillhörande dokument