JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål: Mål nr 4333-16

Kriminalvårdens ställningstagande om s.k. riktpunkt för när en intagen tidigast bedöms kunna beviljas permission utgör inte ett överklagbart beslut.

Tillhörande dokument