JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål: Mål nr 4176-15

En kommuns beslut om arvoden har ansetts strida mot bestämmelsen i 4 kap. 12 § kommunallagen om att förtroendevalda har rätt till ersättning för arbetsinkomst och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget.

Tillhörande dokument