JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål: Mål nr 3086-16

Det strider inte mot skollagens bestämmelser att en kommun inrättar och driver s.k. resursskolor för elever i behov av särskilt stöd.

Tillhörande dokument