JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Offentlig upphandling: Mål nr 7285-15

En upphandlande myndighet har inte rätt att överklaga ett domstolsavgörande enbart av det skälet att avgörandets motivering medför att en process om upphandlingsskadeavgift ska initieras.

Tillhörande dokument