Rättsprövningar: Mål nr 7782-11

Ansökan om rättsprövning avseende detaljplan för kv. Åstorp m.m. i stadsdelen Hammarbyhöjden i Stockholm.

Tillhörande dokument